Picture1.jpg

Úvod

Technologický pokrok posledných rokov priniesol veľké množstvo zmien v tom ako žijeme, študujeme a pracujeme. Vo vrecku máme mobilný telefón, v peňaženke kreditnú kartu a prechádzame ulicami, ktoré sú monitorované priemyselnými kamerami. Pri šoférovaní po diaľnici prechádzame popod mýtnu bránu, ktorej kamera "prečíta", či máme zakúpenú elektronickú diaľničnú známku. Naše životy sa neodohrávajú len vo fyzickom, ale aj v online svete. 

 

Súkromie

Právo na súkromie patrí medzi základné ľudské práva a slobody. Toto právo je garantované aj Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, ktorá je vzorovým dokumentom pre tvorbu noriem na ochranu ľudských práv. Deklarácia ustanovuje, že „nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života … Každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.” 

 

Online prostredie a súkromie

Digitálna éra priniesla široké spektrum technológií, ktoré nám rozličným spôsobom uľahčujú naše životy, často výmenou za naše osobné údaje. Naše údaje sú následne zhromažďované, triedené, analyzované, či predané tretím osobám. Tieto aktivity majú vplyv pre naše právo na súkromie. Strácame schopnosť informačného sebaurčenia - teda kontrolu nad tým, kto a akými informáciami o našom živote disponuje.

 

Čo robiť: správanie a aplikácie

Vzhľadom na to, že sa drvivá väčšina stredoškolských študentov pravdepodobne nechystá povaliť vládu, ani ohroziť fungovanie globálneho finančného systému sa nedá predpokladať, že budú ako jednotlivci vystavení sústredenému záujmu polície, tajných služieb, či privátnych bezpečnostných spoločností. Ale...

 

O projekte

Projekt E-občania?: Mladí ľudia, sledovanie a právo na súkromie sa venuje rizikám ohrozujúcim právo na súkromie súčasnej generácie stredoškolákov,ktorej život sa z veľkej časti odohráva v online svete. Aké zásahy do súkromia predstavujú existujúce štruktúry sledovania, ktoré v rámci online sveta zbierajú dáta o tom, čo čítame, kde nakupujeme, akú hudbu počúvame, či uchovávajú naše fotografie aj potom, ako sme zrušili konto. Aké dôsledky môžu mať extrémistické príspevky v internetovej diskusii na budúce uplatnenie na pracovnom trhu? Čo môže spôsobiť fotka zo stužkovej párty dostupná komukoľvek na Facebooku, ktorá zobrazuje skupinu polonahých študentov aj s ich menami. Ako to, čo robia mladí ľudiav online prostredí a stopy, ktoré v ňom zanechávajú, ovplyvňuje ich šance na pracovnom trhu, v spoločenských, či súkromných vzťahoch?

Projekt bol podporený v rámci dotačnej schémy LP/2016/141, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016. 

Učebný materiál ako pdf je k dispozícii tu.