Zahraničná spolupráca

  • Spolupráca s projektom TATAS (Trust and Transparency in Age of Surveillance) Freie Universität Berlin a Jagiellonian University Krakow). V rámci úvodného workshopu projektu na jeseň 2018 prezentoval zodpovedný riešiteľ projektu E. Láštic výskum v rámci projektu PODATA a jeho predbežné zistenia. Výsledkom spolupráce bude organizácia workshopu na jeseň 2019 a spolupráca na príspevkoch v rámci sekcie International and Domestic Consequences of the Politics of Surveillance in the Post-Snowden Era na ECPR General Conference na jeseň 2019

  • Spolupráca s Prof. Daniel Trottierom, Department of Media and Communication of Erasmus University Rotterdam a projektom Digital Vigilantism: Mapping the terrain and assessing societal impacts. Výsledkom spolupráce je príprava spoločnej publikácie a výskumný pobyt členky PODATA tímu R. Vicenovej na Erasmus University.

  • Spolupráca v medzinárodnom konzorciu GDPR Today, ktorý vedie Panoptikon Foundation v Poľsku a ktorého cieľom je mapovanie implementácie a dopadov nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Náplňou spolupráce je monitorovanie iplementácie GDPR na Slovensku, zodpovedný Erik Láštic.